Søk

Velkommen til Pilotveien 6

-En inspirerende og trygg møteplass
i Bydel Vestre Aker

Hva skjer på Piloten Arena?

Høsten 2015 åpnet Piloten Arena i Pilotveien 6 i Bydel Vestre Aker. Vi er et spennende aktivitetstilbud og en hyggelig møteplass for personer med begynnende hukommelsesproblemer eller demens, og for pårørende berørt av demens. Bydel Vestre Aker koordinerer tilbudet, og samarbeider med engasjerte frivillige, NAV  og Frivillighetssentralen i BVA, om aktivitetstilbudene.

Til toppen av siden