Søk

Velkommen til Piloten Arena

-En inspirerende og trygg møteplass
i Bydel Vestre Aker

Hva skjer på Piloten Arena?

Høsten 2015 åpnet Piloten Arena på Holmen i Bydel Vestre Aker. Vi etablerer et spennende aktivitetstilbud og en hyggelig møteplass for personer med begynnende hukommelsesproblemer eller demens, og for pårørende berørt av demens. Bydel Vestre Aker koordinerer tilbudet, og samarbeider med engasjerte frivillige i nærmiljøet om aktivitetstilbudene.

Til toppen av siden