Søk

Omsorgsboliger (er under utvikling)

 Regi av Bydel Vestre Aker, i samarbeid med frivillige

Pårørende:
Tilbud om å møte personal med kunnskap om demens, individuelle samtaler og veiledning, mulighet for å være frivillig eller bidra ved arrangementer.

Lovverk og forskrifter som gjelder for omsorgsbolig:

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7

Verdighetsgarantiforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7

Tilbud til dere som bor i Pilotveien 6:

Du kan få tett oppfølging og veiledning, delta i et flott sosialt fellesskap, sosiale samlinger. mulighet for turer i nærmiljøet, mulighet for å være med på sykkeltur i perioden mai – september.

 

 

 

Til toppen av siden