Søk

Begynnende demens

Det er ikke alle hukommelsesproblemer som skyldes demens. Noen ganger handler det om nedsatt konsentrasjon, stress, depresjon eller en medisinsk ubalanse. Det kreves vurdering fra helsepersonell for å avgjøre om hukommelsesproblemene skyldes demens.

Det er ikke nødvendig å ha en demensdiagnose for å benytte tilbudene ved Piloten Arena. Hvis du er bekymret for demenssymptomer hos deg selv eller noen du kjenner, oppfordrer vi deg til å kontakt med oss.

Noen eksempler på tidlige tegn på demens:

 • Hukommelsessvikt som påvirker arbeidsevnen
 • Problemer med å utføre vanlige, dagligdagse oppgaver
 • Språkproblemer, særlig med å huske navn på ting eller personer
 • Oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer
 • Problemer med å huske tid og sted
 • Problemer med abstrakt tenkning
 • Feilplassering av gjenstander
 • Atferdsendringer

 

Er Piloten Arena et tilbud for deg?

Piloten Arena er for deg som:

 • Har begynnende hukommelsesproblemer eller demens
 • Opplever å ha utbytte av å delta i et sosialt fellesskap og aktiviteter sammen med flere personer
 • Du og dine pårørende står selv for transport til og fra Piloten Arena

 

Vi kan hjelpe deg med:

 • Kartlegging av symptomer og problemer knyttet til hukommelsesvansker
 • Finne praktiske løsninger i hverdagen
 • Informasjon om hjelpetilbud
 • Støtte og veiledning knyttet til utfordringene redusert hukommelse gir deg og din familie
 • Samarbeid med din fastlege, Bydel Vestre Akers demenskoordinator og annet helsepersonell

 

Hukommelses- og demenskonsulent Anne Lise Oulie er tilgjengelig for spørsmål og samtale.

 

Til toppen av siden