Søk

For pårørende

Å være i familie med en som begynner å få hukommelsesproblemer kan være vanskelig. Kanskje din mor, far eller din samboer har endret seg, eller ikke klarer å snakke med deg på samme måte som dere gjorde før. Dette kan føre til sorg, fortvilelse og frustrasjon. Flere opplever at det å snakke med noen eller møte personer som er i samme situasjon, kan hjelpe.

Piloten Arena skal være et ressurssenter for deg som er i familie med en som har hukommelsesproblemer eller demens. Tilbudet er for deg som bor i Bydel Vestre Aker. Du kan være barn, søsken, barnebarn, mor eller ektefelle/samboer.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Kartlegging av symptomer og problemer knyttet til hukommelsesvanskeligheter
  • Finne praktiske løsninger i hverdagen
  • Informasjon om hjelpetilbud
  • Vi lytter til deg når du er frustrert over de utfordringene redusert hukommelse gir deg og din familie

 

Hukommelses- og demenskonsulent Anne Lise Oulie kan samarbeide med din fastlege, Bydel Vestre Akers demenskoordinator og annet helsepersonell. Det er helt uforpliktende å ta kontakt med oss, enten du har spørsmål eller innspill til tilbudet ved Piloten Arena.

 

Tilbud for pårørende

Vi ønsker å videreutvikle tilbud for deg som er pårørende ved Piloten Arena. Eksempler på tilbud kan være samtalegrupper, sorggrupper eller egne temakvelder.

Vi har arrangert jevnlige lunsjtreff for pårørende. På treffene har vi ulike temaer relatert til demens og det å være pårørende for en person med demens i familien. Det er også en anledning til å treffe andre pårørende i samme situasjon.  Neste lunsjtreff er torsdag den 15.februar kl 11.00-13.00. Oversikt over alle datoer for lunsjtreff våren 2018 finner du  her.
Ved Piloten Arena har vi gjennomført Pårørendeskoler i samarbeid med Demensforeningen og Kirkens Bymisjon. På kursene kan du lære om ulike typer hukommelsesproblemer og demens, og få tips om hvordan du lettere kan leve sammen med et familiemedlem som begynner å glemme. Her får du også anledning til å møte andre som er i samme situasjon som deg.  Ta kontakt med Pårørendeskolen parorendeskolen@bymisjon.no om du ønsker mer informasjon om kurs Kirkens Bymisjon arrangerer.  Du kan også ta kontakt med hukommelses-og demenskonsulent Anne Lise Oulie om du vil melde deg på kurs eller ønsker informasjon om kurs.

Hukommelses- og demenskonsulent Anne Lise Oulie er også tilgjengelig for spørsmål og samtale.

Til toppen av siden