Aktiviteter

Dagtilbud

 

El-sykkel med mulighet til å sitte foran.

Tirsdag og torsdag: sykling mellom kl.11 -13  (Både for Piloten Arena og Omsorgsboligene).

Torsdag: 11.00-14.00 (turgruppe)

Telefon: 480 41 003

Linker til månedtlige program for Piloten Arena.

Program for Piloten Arena desember

Program for Piloten Arena november

Førjulskonsert med Cantus Cordi 29.november 

Program for Piloten Arena august 2018

 

For deg med hukommelsesproblemer eller begynnende demens tilbyr vi aktiviteter mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i august 2018. Aktiviteter vi tilbyr er blant annet quiz, Nintendo Wii, musikalsk underholdning, trim og kulturelle innslag.

 

Du velger selv å delta på de aktivitetene som passer for deg.

Hvordan er aktivitetene organisert?
Aktivitetene skjer i grupper. Våre ansatte samarbeider med frivillige om gjennomføringen av aktivitetene. Vi er opptatt av at du opplever mestring og får en positiv opplevelse når du deltar på våre tilbud.

 

Du er også velkommen til å komme innom for en prat over en kaffekopp eller lese en avis. Vi gir også anledning til individuell samtale ved behov. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål knyttet til de ulike aktivitetene.

 

Pris og transport

Du betaler en dagspris når du deltar på dagtilbudene ved Piloten Arena. Dette inkluderer et måltid, kulturelle arrangementer og andre aktiviteter i huset. Ved utflukter og i turgruppa dekker du selv utgifter til blant annet kafébesøk og inngang til museer. Se månedsprogrammet for mer informasjon.

 

Piloten Arena har ikke et transporttilbud. For mer informasjon om kollektivtilbud og parkering.

 

Pårørende

Som pårørende er du hjertelig velkommen til å delta på aktivitetstilbud ved Piloten Arena sammen med din ektefelle, samboer, mor eller far.