Info

Tilbud i Bydel Vestre Aker

 

Seniorveileder i Bydel Vestre Aker
Seniorveileder oppsøker bydelens eldre for en helsefremmende samtale. Ønsket er å bidra til god og aktiv aldring. Informasjon, råd og veiledning tilpasset den enkelte. Hun går på hjemmebesøk og tar imot besøk på kontoret, og kan veilede pårørende. Tjenesten er gratis. Seniorveileder har taushetsplikt. Seniorveileder Cecilie B. Håland treffes på Røa seniorsenter tirsdager kl. 10.00 -12.00, og Vinderen Seniorsenter torsdager kl. 10.00 – 12.00.

 

Cecilie B. Håland
Seniorveileder
Telefon: 992 04 810

cecilie.blekastad.haland@bva.oslo.kommune.no

 

For pårørende

Å være i familie med en som begynner å få hukommelsesproblemer kan være vanskelig. Kanskje din mor, far eller din samboer har endret seg, eller ikke klarer å snakke med deg på samme måte som dere gjorde før. Dette kan føre til sorg, fortvilelse og frustrasjon. Flere opplever at det å snakke med noen eller møte personer som er i samme situasjon, kan hjelpe.Piloten Arena skal være et ressurssenter for deg som er i familie med en som har hukommelsesproblemer eller demens. Tilbudet er for deg som bor i Bydel Vestre Aker. Du kan være barn, søsken, barnebarn, mor eller ektefelle/samboer.

Nasjonalforeningen for folkehelse – artikkel om Demensskolen

Alzheimerdagen – åpen dag om demens 21.september 2018

Rullator- og stavgangsløp 25.september 2018

Samtalegruppe for barn av yngre personer med demens 29.8 – 24.10 – 12.12

 

 

Program for november  2018

Program for august 2018

Program for juli (turgruppe)

Program for juni 2018

SEPTEMBER 2018

Program for september

Invitasjon til kurs 14-16.september 2018 Demens midt i livet. Spørsmål angående kurset

 

Vi kan hjelpe deg med:
Kartlegging av symptomer og problemer knyttet til hukommelsesvanskeligheter
Finne praktiske løsninger i hverdagen
Informasjon om hjelpetilbud
Vi lytter til deg når du er frustrert over de utfordringene redusert hukommelse gir deg og din familie

Hukommelses- og demenskonsulent kan samarbeide med din fastlege, Bydel Vestre Akers demenskoordinator og annet helsepersonell. Det er helt uforpliktende å ta kontakt med oss, enten du har spørsmål eller innspill til tilbudet ved Piloten Arena.

 

Tilbud for pårørende

Vi ønsker å videreutvikle tilbud for deg som er pårørende ved Piloten Arena. Eksempler på tilbud kan være samtalegrupper, sorggrupper eller egne temakvelder.

 

Vi har arrangert jevnlige lunsjtreff for pårørende. På treffene har vi ulike temaer relatert til demens og det å være pårørende for en person med demens i familien. Det er også en anledning til å treffe andre pårørende i samme situasjon. Neste lunsjtreff er torsdag den 12.april 2018 11.00 – 13.00. Oversikt over alle datoer for lunsjtreff våren 2018 finner du her.
Ved Piloten Arena har vi gjennomført Pårørendeskoler i samarbeid med Demensforeningen og Kirkens Bymisjon. På kursene kan du lære om ulike typer hukommelsesproblemer og demens, og få tips om hvordan du lettere kan leve sammen med et familiemedlem som begynner å glemme. Her får du også anledning til å møte andre som er i samme situasjon som deg. Ta kontakt med Pårørendeskolen parorendeskolen@bymisjon.no om du ønsker mer informasjon om kurs Kirkens Bymisjon arrangerer. Du kan også ta kontakt med hukommelses-og demenskonsulent Anne Lise Oulie om du vil melde deg på kurs eller ønsker informasjon om kurs.

Hukommelses- og demenskonsulent Anne Lise Oulie er også tilgjengelig for spørsmål og samtale.

 

«Forglem meg ei», Vinderen seniorsenter

Glemmer du mye mer enn før? Har det blitt vanskeligere å delta i aktiviteter utenfor hjemmet? Gjennom «Forglem MEG ei» kan du møte andre i en liknende situasjon og dele erfaringer, sorger og gleder. Gjennom et hyggelig sosialt fellesskap, skaper vi gode øyeblikk sammen med kultur, mat, fysisk aktivitet og musikk.

 

Kontaktperson: Maria Hougen

Telefon.: 22 13 96 00 Mail: m_hougen@hotmail.com

Nettside: http://www.vinderensenior.no/grupper-og-kurs/

 

Vestre Aker besøkstjeneste

 

Kontaktperson: Aud Marit Veum

Telefon: 915 52 553. Mail: besok@frivillighetssentralen.org

Adresse: Ris skolevei 10, 0373 Oslo

 

Frivillighetssentralen i Vestre Aker

 

Kontaktperson: Espen W. Andresen

Telefon: 23 22 05 80. Mail: vestreakerfrivillig@gmail.com

Adresse: Ris skolevei 10, 0373 Oslo

 

 

Andre organisasjoner i Oslo

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nettsider:

www.nasjonalforeningen.no/demens/

www.demensforeningen.no/

 

Lokallag: Nasjonalforeningen Oslo demensforening

 

Demenslinjen: 23 12 00 40

Få råd fra fagfolk om demens. Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 10.00 -15.00.

Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse
Nettside: www.aldringoghelse.no/demens

Geriatrisk ressurssenter i Oslo kommune
Nettsider:

www.geria.no

www.almashus.no

Telefon: 23 48 69 60

 

Kurs

Pårørendeskoler i Oslo

Kirkens Bymisjon
Lærings- og mestringssenteret på Diakonhjemmet sykehus