Info

Andre organisasjoner i Oslo

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nettsider:

www.nasjonalforeningen.no/demens/

www.demensforeningen.no/

 

Lokallag: Nasjonalforeningen Oslo demensforening

 

Demenslinjen: 23 12 00 40

Få råd fra fagfolk om demens. Demenslinjen har spesialsykepleiere som kan svare deg. Demenslinjen er åpen mandag til fredag kl. 10.00 -15.00.

Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse
Nettside: www.aldringoghelse.no/demens

Geriatrisk ressurssenter i Oslo kommune
Nettsider:

www.geria.no

www.almashus.no

Telefon: 23 48 69 60