Kurs

Pårørendeskoler i Oslo

Pårørendeskole 2019

 

Kirkens Bymisjon

 

Kirkens Bymisjon / Pårørendeskolen ønsker å spre kunnskap om demens, og være en møteplass for å dele erfaringer og opplevelser.

De tilbyr kurs og samtalegrupper for pårørende til personer med demens. De har også en samtalegruppe for personer med demens. Pårørendeskolen er et gratis, byomfattende tilbud. Kursene får svært gode tilbakemeldinger. Både pårørende til personer som er tidlig i sykdomsfasen og de med langtkommet demens har deltatt på dette kurset. Kurset har praktisk relevans i forhold til egen situasjon. Kirkens Bymisjon

 

Diakonhjemmet Sykehus

 

Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og deres pårørende. Et LMS arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer.  Lærings- og mestringssenteret på Diakonhjemmet sykehus