Omsorgsboliger

VIKTIGE TELEFONNUMMER:

6.etg:                                         992 04 811

5 etg:                                          47698677

4.etg:                                          992 04 818

3 etg:                                          902 52 831

2. etg                                          994 83 310

Felles natt tlf alle etasjer:      904 70 168

 

HVA SKJER FOR BEBOERE I OMSORGSBOLIGEN.

10.oktober, 14.november fra 12 – 15  og 12.desember. Møte med generasjoner. Vi har blitt sponset av Sparebankstiftelsen DNB. Vi maler sammen med kunstner Erik Zimmerlund (beboer). 18 barn fra Fransebråten bhg og noen ungdommer fra Steinerskolen.

 

Aldersvennlig by transport – informasjon 2019

Aktiviteter :

2019: Programmene kan bli endret. Eventuelt lagt til flere aktiviteter.

Program Omsorgsboliger Mai 2020

Program Omsorgsboliger April 2020

Program Omsorgsboliger Mars 2020

Program Omsorgsboliger Februar 2020

Program Omsorgsboliger Januar 2020 (Oppdatert 07012020)

 

Program Omsorgsboliger Desember 2019 (oppdatert 02122019)

Program Omsorgsboliger November 2019 (Oppdatert 28102019)

Program Omsorgsboliger Oktober 2019(oppdatert 25092019)

Program Omsorgsboliger September 2019 (oppdatert 26.09.19)

 

 

Tilbud til dere som bor i Pilotveien 6:

Du kan få tett oppfølging og veiledning og delta i et flott sosialt fellesskap med hyggelige samlinger hver dag. Du får mulighet til å gå turer i nærmiljøet og å være med på sykkelturer med vår sykkelpilot; trygt plassert i gode seter på solide elektriske transportsykler.