Omsorgsboliger 3 – 6 etg Pilotveien 6

VIKTIGE TELEFONNUMMER:

6.etg:                                         992 04 811

5 etg:                                          47698677

4.etg:                                          992 04 818

3 etg:                                          902 52 831

2. etg                                          994 83 310

Felles natt tlf alle etasjer:      904 70 168

 

Aldersvennlig by transport – informasjon 2019