Omsorgsboliger

 

ANDAKT OG KIRKEKAFFE 4.JUNI

Loppemarked i Pilotveien 6  den 4.mai

Konsert med Cantus Cordi 4 april kl. 18.30

Pårørendeskole 2019 meld dere på

Omsorgsboligene:

Dersom du skal sende post til beboere i Omsorgsboligen, bruk følgende adresse:

«Navn»  på beboer

Omsorgsboligene  (Leilighetsnummer) (Etasje) Pilotveien 6   0770 OSLO

6.etg:                                         992 04 811

6 etg – Kontor :                        23 47 61 02

5 etg:                                          417 71 531

4.etg:                                          992 04 818

3 etg:                                          902 52 831

Felles natt tlf alle etasjer:      904 70 168

Dagaktivitetssenter:                970 57 287

Aldersvennlig by transport – informasjon 2019

Aktiviteter :

2019: Programmene kan bli endret. Eventuelt lagt til flere aktiviteter.

 

Program Omsorgsboliger Oktober 2019

Program Omsorgsboliger September 2019

Program Omsorgsboliger August 2019

Program Omsorgsboliger juli

Program Omsorgsboliger Juni 2019

Program Omsorgsboliger Mai 2019

Program Omsorgsboliger April 2019

 

 

Program Omsorgsboliger Januar 2019

Program Omsorgsboliger februar 2019

Program Omsorgsboliger Mars 2019

Pårørende:

Tilbud om å møte personal med kunnskap om demens, individuelle samtaler og veiledning, mulighet for å være frivillig eller bidra ved arrangementer.

Lovverk og forskrifter som gjelder for omsorgsbolig:

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7

Verdighetsgarantiforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7

 

Tilbud til dere som bor i Pilotveien 6:

Du kan få tett oppfølging og veiledning og delta i et flott sosialt fellesskap med hyggelige samlinger hver dag. Du får mulighet til å gå turer i nærmiljøet og å være med på sykkelturer med vår sykkelpilot; trygt plassert i gode seter på solide elektriske transportsykler.