Omsorgsboliger

VIKTIGE TELEFONNUMMER:

6.etg:                                         992 04 811

5 etg:                                          47698677

4.etg:                                          992 04 818

3 etg:                                          902 52 831

2. etg                                          994 83 310

Felles natt tlf alle etasjer:      904 70 168

 

HVA SKJER FOR BEBOERE I OMSORGSBOLIGEN.

10.oktober, 14.november fra 12 – 15  og 12.desember. Møte med generasjoner. Vi har blitt sponset av Sparebankstiftelsen DNB. Vi maler sammen med kunstner Erik Zimmerlund (beboer). 18 barn fra Fransebråten bhg og noen ungdommer fra Steinerskolen.

 

Aldersvennlig by transport – informasjon 2019

 

Aktiviteter : INGEN FELLES AKTIVITETER P.G.A KORONA

Program Omsorgsboliger Mars 2020 oppdatert( 01032020)

Program Omsorgsboliger Februar 2020

Program Omsorgsboliger Januar 2020 (Oppdatert 07012020)

 

Tilbud til dere som bor i Pilotveien 6:

Du kan få tett oppfølging og veiledning og delta i et flott sosialt fellesskap med hyggelige samlinger hver dag. Du får mulighet til å gå turer i nærmiljøet og å være med på sykkelturer med vår sykkelpilot; trygt plassert i gode seter på solide elektriske transportsykler.