Omsorgsboliger

 

 

Regi av Bydel Vestre Aker, i samarbeid med frivillige

Aktiviteter :

Program Omsorgsboliger Desember 2018

Program Omsorgsboliger November 2018

Førjulskonsert med Cantus Cordi 29.november 2018

2019:

Program Omsorgsboliger Januar 2019

Pårørende:

Tilbud om å møte personal med kunnskap om demens, individuelle samtaler og veiledning, mulighet for å være frivillig eller bidra ved arrangementer.

Lovverk og forskrifter som gjelder for omsorgsbolig:

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7

Verdighetsgarantiforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7

 

Tilbud til dere som bor i Pilotveien 6:

Du kan få tett oppfølging og veiledning, delta i et flott sosialt fellesskap, sosiale samlinger. mulighet for turer i nærmiljøet, mulighet for å være med på sykkeltur i perioden mai – september.