Omsorgsboliger – Vi trenger lopper til loppemarked 4.mai

 

Loppemarked i Pilotveien 6  den 4.mai

Konsert med Cantus Cordi 4 april kl. 18.30

Pårørendeskole 2019 meld dere på

Omsorgsboligene:

Dersom du skal sende post til beboere i Omsorgsboligen, bruk følgende adresse:

«Navn»  på beboer

Omsorgsboligene  (Leilighetsnummer) (Etasje) Pilotveien 6   0770 OSLO

6.etg:                                         992 04 811

6 etg – Kontor :                        23 47 61 02

5 etg:                                          417 71 531

4.etg:                                          992 04 818

3 etg:                                          902 52 831

Felles natt tlf alle etasjer:      904 70 168

Dagaktivitetssenter:                970 57 287

Aldersvennlig by transport – informasjon 2019

Aktiviteter :

2019:

Program Omsorgsboliger April 2019

 

 

Program Omsorgsboliger Januar 2019

Program Omsorgsboliger februar 2019

Program Omsorgsboliger Mars 2019

Pårørende:

Tilbud om å møte personal med kunnskap om demens, individuelle samtaler og veiledning, mulighet for å være frivillig eller bidra ved arrangementer.

Lovverk og forskrifter som gjelder for omsorgsbolig:

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7

Verdighetsgarantiforskriften

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7

 

Tilbud til dere som bor i Pilotveien 6:

Du kan få tett oppfølging og veiledning og delta i et flott sosialt fellesskap med hyggelige samlinger hver dag. Du får mulighet til å gå turer i nærmiljøet og å være med på sykkelturer med vår sykkelpilot; trygt plassert i gode seter på solide elektriske transportsykler.