Omsorgsboliger

VIKTIGE TELEFONNUMMER:

6.etg:                                         992 04 811

5 etg:                                          417 71 531

4.etg:                                          992 04 818

3 etg:                                          902 52 831 (KVELDSTLF. TIL ALLE AVDELINGER).

Felles natt tlf alle etasjer:      904 70 168

 

HVA SKJER FOR BEBOERE I OMSORGSBOLIGEN.

Teaterforestilling fredag 15.november kl. 1400. Billetter kan bestilles hos Tone Longo tlf: 48041003 (75,-) Nylonstrømpenes historie. Musikal.

10.oktober, 24.oktober og 14.november fra 12 – 15 Møte med generasjoner. Vi har blitt sponset av Sparebankstiftelsen DNB. Vi maler sammen med kunstner Erik Zimmerlund (beboer). 18 barn fra Fransebråten bhg og noen ungdommer fra Steinerskolen.

Røarevyen 2019

Aldersvennlig by transport – informasjon 2019

Aktiviteter :

2019: Programmene kan bli endret. Eventuelt lagt til flere aktiviteter.

 

Program Omsorgsboliger Oktober 2019(oppdatert 25092019)

Program Omsorgsboliger September 2019 (oppdatert 26.09.19)

Program Omsorgsboliger August 2019

Program Omsorgsboliger juli

 

Tilbud til dere som bor i Pilotveien 6:

Du kan få tett oppfølging og veiledning og delta i et flott sosialt fellesskap med hyggelige samlinger hver dag. Du får mulighet til å gå turer i nærmiljøet og å være med på sykkelturer med vår sykkelpilot; trygt plassert i gode seter på solide elektriske transportsykler.