Bli Frivillig

Meld din interesse som frivillig!

Piloten Arena og Pilotveien 6 omsorgsboligene, drives av ansatte, med støtte av frivillige. De frivillige hos oss får  bli del av et spennende nybrottsarbeid i Pilotveien 6 og får være med å påvirke tilbudet. Du vil også få en viktig betydning for flere mennesker gjennom å dele noe av din tid, interesse og engasjement.

 

Vi søker deg som liker:

 • Aktivitet sammen med andre; gå tur, spille spill eller et instrument, gjøre fysisk arbeid, dele en kulturell opplevelse
 • Matlaging og  praktiske oppgaver
 • Samtalepartner og dele en kopp kaffe
 • Sykkelpilot – vi har el-sykler
 • Å være et medmenneske

Gjennom å bidra får du:

 • Deltager i mange interessante prosjekter
 • Et godt måltid i fellesskapet
 • Opplæring og veiledning tilpasset oppgaven du skal gjøre
 • Personlig utvikling gjennom å bidra i meningsfullt arbeid
 • Sosialt felleskap gjennom månedlige treffpunkt med andre frivillige
 • Sosiale arrangementer

Hva binder du deg til?

Du bestemmer selv hvor mye du vil delta som frivillig, og hvilke oppgaver du vil være med på. Vi tar utgangspunkt i de oppgavene du er motivert for. Det er viktig for oss at du trives som frivillig i Pilotveien 6. Vi oppfordrer deg derfor til å bidra med det du liker å gjøre – enten det er å spille musikk, drive med hagearbeid, lage mat eller gå på tur. Eller noe helt annet.

Etter avtale med vår frivilligkoordinator får du mulighet til å gjennomføre en uforpliktende prøveperiode som frivillig hos oss. Etter dette binder du deg til kun én måned av gangen. Dette gir både deg og oss den fleksibiliteten og forutsigbarheten vi behøver for å lage et best mulig aktivitetstilbud. De frivillige signerer en avtale om taushetsplikt ved oppstart.

 

Hvor krevende er oppgavene?

Piloten Arena er et tilbud for personer med begynnende hukommelsesproblemer eller demens, og deres pårørende. Omsorgsboligene i 3-4-5 og 6 etg har også et stort behov for nettopp deg. Der kan du komme på ettermiddagen og i helger.

Som frivillig vil du ikke bli tildelt oppgaver du ikke er komfortabel med, og du vil få oppfølging av vår frivilligkoordinator. Vi som er ansatte har det overordnede ansvaret for arbeidet og aktivitetene.

Hvis du ønsker å være frivillig, ta kontakt med frivilligkoordinator
Frivilligkoordinator vil gi deg mer informasjon, og svarer på dine spørsmål knyttet til det å være frivillig. Det er helt uforpliktende å ta kontakt. I dialog kommer vi sammen frem til hva du kan bidra med, og om Pilotveien 6 er stedet du ønsker å engasjere deg.

Velkommen til å bli en del av fellesskapet ved Piloten Arena. Gjennom å bidra tar du del i et meningsfullt arbeid med stor betydning for andre mennesker!

 

Vi samarbeider med Vestre aker frivilligsentral