Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg sammen med to deltakere fra Piloten Arena

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og innsamling til forskning

Bildet er tatt ved Hovedkontoret til Nasjonalforeningen for folkehelse i Oskarsgate, Oslo

Dato: 16.08.2018

Statsminister Erna Solberg